Undangan Sidang Skripsi Geppi Gifson (Rabu, 31 Mei 2017)