SEMINAR HASIL JONIARDI 1509055005 (RABU, 27 NOVEMBER 2019)